Trygderefusjon (Helfo)

Staten dekker utgifter til tannbehandling i de tilfeller som oppfyller særskilte krav. Utgiftene blir dekket ut i fra faste honorrartakster satt av staten/NAV. En evetuell egenandel må dekkes av pasienten selv.

Vår klinikk har elektronisk oppgjør med HELFO. Det betyr at pasienten selv ikke skal søke om stønad – tannlegene sender inn kravet om refusjon og pasienten har ikke noe utlegg som senere blir tilbakebetalt av staten. Det er altså kun egenandelen som må betales av pasienten.

Hvem har krav på trygderefusjon:

Etter folketrygdloven § 5-6 ytes det stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling utført av tannlege /spesialist ved følgende tilstander:

1.  Sjelden medisinsk tilstand. A-liste og B-liste

2.  Leppe- kjeve- ganespalte

3.  Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller hoderegionen for øvrig.

4.  Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander

5.  Sykdommer og anomalier i munn og kjeve

6.  Periodontitt

7.  Tannutviklingsforstyrrelser

8.  Bittanomalier

9.  Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/ erosjon/gnissing

10. Hyposalivasjon/Munntørrhet

11. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer

12. Tannskade ved godkjent yrkesskade

13.Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade

14. Sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt    funskjonsevne

15. Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven

Dersom du lurer på om du rett på stønad fra HELFO er du hjertelig velkommen til en grundig og informativ vurdering.